วันศุกร์, 30 กันยายน 2565

กิจกรรมอบรมวิธีการจัดการเรียนการสอน การใช้สื่อการสอน การวัดผลและประเมินผล ตามกรอบมาตรฐาน TQF

Written by  Published in กิจกรรมคณะ วันพุธ, 14 กุมภาพันธ์ 2561 00:00
Rate this item
(0 votes)

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมอบรมวิธีการจัดการเรียนการสอน การใช้สื่อการสอน การวัดผลและประเมินผล ตามกรอบมาตรฐาน TQF โดยสาขาวิชาเป็นผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรม และได้เชิญวิทยากรจากคณะศึกษาศาสตร์

32647

32648

32666

32667

32669

Read 752 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 15 กุมภาพันธ์ 2561 01:15

 

FIU 2015

คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
135/8 หมู่ 3 บ้านโสร่ง ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
โทรศัพท์ : 073 - 420-417 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | หน้าเฟสบุคคณะ : ISLAMIC.Page