วันศุกร์, 30 กันยายน 2565

โครงการชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์

Written by  Published in กิจกรรมคณะ วันพฤหัสบดี, 15 กุมภาพันธ์ 2561 00:00
Rate this item
(0 votes)

โครงการชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ ในวันอังคาร ที่ 9 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ โดยได้รับเกียติจากอ.ฟาริด ฮาซัน มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งได้รับการตอบรับจากคณาจารย์เป็นอย่างดี

32647

32648

32663

32666

32667

32670

Read 470 times

 

FIU 2015

คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
135/8 หมู่ 3 บ้านโสร่ง ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
โทรศัพท์ : 073 - 420-417 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | หน้าเฟสบุคคณะ : ISLAMIC.Page