วันศุกร์, 14 พฤษภาคม 2564

โครงการกิยามุลลัยล์คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์

Written by  Published in กิจกรรมคณะ วันพฤหัสบดี, 15 กุมภาพันธ์ 2561 00:00
Rate this item
(0 votes)

โครงการกิยามุลลัยล์คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์  วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2560 ณ มัสยิดอัลฮารอมัยน์ โดยสาขาวิชาอิสลามศึกษาเป็นเจ้าภาพจัดโครงการ01

02

03

04

Read 709 times

FIU 2015

คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
135/8 หมู่ 3 บ้านโสร่ง ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
โทรศัพท์ : 073 - 420-417 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | หน้าเฟสบุคคณะ : ISLAMIC.Page