วันศุกร์, 30 กันยายน 2565

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ เข้าร่วมโครงการกิยามุลลัยล์

Written by  Published in ประชาสัมพันธ์ วันจันทร์, 19 มีนาคม 2561 00:00
Rate this item
(0 votes)

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ เข้าร่วมโครงการกิยามุลลัยล์ ในวันพุธที่ 28-29 มีนาคม 2561 ณ มัสยิดอัลฮารอมัยน์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เริ่มลงทะเบียนเวลา 18.00 น. เป็นไป

Read 432 times

 

FIU 2015

คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
135/8 หมู่ 3 บ้านโสร่ง ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
โทรศัพท์ : 073 - 420-417 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | หน้าเฟสบุคคณะ : ISLAMIC.Page