วันศุกร์, 30 กันยายน 2565

โครงการกียามุลลัยล์คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ ครั้งที่ 6

Written by  Published in กิจกรรมคณะ วันอังคาร, 10 เมษายน 2561 00:00
Rate this item
(0 votes)

โครงการกียามุลลัยล์คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ ครั้งที่ 6 วันที่ 28-29 มีนาคม 2561 ณ มัสยิดอัลฮารอมัยน์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จัดโดยสาขาวิชาชะรีอะฮฺ คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ เปิดโครงการโดย ดร.ฆอซาลี เบ็ญหม่ัด

01

02

03

0405

Read 619 times

 

FIU 2015

คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
135/8 หมู่ 3 บ้านโสร่ง ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
โทรศัพท์ : 073 - 420-417 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | หน้าเฟสบุคคณะ : ISLAMIC.Page