วันพุธ, 07 ธันวาคม 2565

ขอเชิญคณาจารย์คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ทุกท่าน เข้าร่วมอบรม

Written by  Published in ประชาสัมพันธ์ วันจันทร์, 16 กันยายน 2562 00:00
Rate this item
(0 votes)

 

FIU 2015

คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
135/8 หมู่ 3 บ้านโสร่ง ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
โทรศัพท์ : 073 - 420-417 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | หน้าเฟสบุคคณะ : ISLAMIC.Page