วันพุธ, 07 ธันวาคม 2565

การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัล"อัลฟาละห์" ครั้งที่ 8 ในโครงการ"นักศึกษาประพฤติดี เรียนดี มีคุณธรรม เครือข่ายอิสลามศึกษา" ปีการศึกษา 2562

Written by  Published in ข่าวสาร วันพฤหัสบดี, 20 กุมภาพันธ์ 2563 00:00
Rate this item
(0 votes)

นางสาวมุษลา สาเร๊ะ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุศูลุดดีน ชั้นปีที่ 3
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และนายฮามิด เเมฮะ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอุศูลุดดีน ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลชมเชย"อัลฟาละห์" ครั้งที่ 8 ในโครงการ"นักศึกษาประพฤติดี เรียนดี มีคุณธรรม เครือข่ายอิสลามศึกษา" ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563ณ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Read 233 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 20 กุมภาพันธ์ 2563 08:30

 

FIU 2015

คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
135/8 หมู่ 3 บ้านโสร่ง ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
โทรศัพท์ : 073 - 420-417 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | หน้าเฟสบุคคณะ : ISLAMIC.Page