Print this page

การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัล"อัลฟาละห์" ครั้งที่ 8 ในโครงการ"นักศึกษาประพฤติดี เรียนดี มีคุณธรรม เครือข่ายอิสลามศึกษา" ปีการศึกษา 2562

Written by  Published in ข่าวสาร วันพฤหัสบดี, 20 กุมภาพันธ์ 2563 00:00
Rate this item
(0 votes)

นางสาวมุษลา สาเร๊ะ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุศูลุดดีน ชั้นปีที่ 3
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และนายฮามิด เเมฮะ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอุศูลุดดีน ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลชมเชย"อัลฟาละห์" ครั้งที่ 8 ในโครงการ"นักศึกษาประพฤติดี เรียนดี มีคุณธรรม เครือข่ายอิสลามศึกษา" ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563ณ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Read 279 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 20 กุมภาพันธ์ 2563 08:30
Islamic

Latest from Islamic