วันพุธ, 30 กันยายน 2563

กิจกรรมนักศึกษา (ชุมนุม) (4)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus quis nisl magna. Duis ultricies fringilla tellus et malesuada. Fusce id justo id erat pellentesque cursus. Sed dignissim urna quis arcu dictum quis venenatis orci bibendum. Phasellus sollicitudin urna nec dolor consequat et volutpat ante ullamcorper.

โครงการพบปะหัวหน้าสาขาวิชา

Written by วันจันทร์, 26 พฤศจิกายน 2555 00:00

โครงการพบปะหัวหน้าสาขาวิชา จัดโดยสาขาวิชาอิสลามศึกษา คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ วันที่ 12 ตุลาคม 2558

โครงการเยี่ยมน้องใหม่

Written by วันจันทร์, 26 พฤศจิกายน 2555 00:00

โครงการเยี่ยมน้องใหม่ ณ สถาบันภาษานานาชาติ วันที่ 3 สิงหาคม 2558 จัดโดยสา่ขาวิชาอุศูลุดดีน

โครงการกีฬาสัมพันธ์

Written by วันจันทร์, 26 พฤศจิกายน 2555 00:00

โครงการกีฬาสัมพันธ์ คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ วันที่ 10 กันยายน 2558

โครงการพบปะอาจารย์ที่ปรึกษาคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ จัดโดยคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ วันที่ 22 สิงหาคม 2558

FIU 2015

คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
135/8 หมู่ 3 บ้านโสร่ง ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
โทรศัพท์ : 073 - 420-417 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | หน้าเฟสบุคคณะ : ISLAMIC.Page