วันพุธ, 01 ธันวาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ (8)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus quis nisl magna. Duis ultricies fringilla tellus et malesuada. Fusce id justo id erat pellentesque cursus. Sed dignissim urna quis arcu dictum quis venenatis orci bibendum. Phasellus sollicitudin urna nec dolor consequat et volutpat ante ullamcorper.

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษา

Written by วันจันทร์, 03 ธันวาคม 2561 00:00

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษา วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ จัดโดย สำนักพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ร่วมกับคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์

ขอเชิญนักศึกษาคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการนักศึกษาพบปะอาจารย์ที่ปรึกษา

ขอเชิญนักศึกษาคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการรณรงค์วิถีอิสลามในวันอาชูรออฺ ประจำปีฮิจเราะฮฺศักราช 1440

วันจันทร์ ที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ จัดโดย ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะอิสลามศึกษาฯ

 

FIU 2015

คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
135/8 หมู่ 3 บ้านโสร่ง ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
โทรศัพท์ : 073 - 420-417 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | หน้าเฟสบุคคณะ : ISLAMIC.Page