วันพุธ, 01 ธันวาคม 2564
เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา นายอาสมิง เจ๊ะอาแซ ฝ่ายพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สถาบันอัสสลาม มหาวิทยาลัยฟาฏอนี พร้อมด้วยนักศึกษาชมรมจิตอาสามหาวิทยาลัยฟาฏอนี ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ในจังหวัดกระบี่ พร้อมทั้งได้สร้างบ้านพักชั่วคราวให้กับครอบครัวนางผกากรอง จิตรเรือง (กอม๊ะ)จำนวน 1 หลัง หลังจากถูกน้ำซัดจนพังเกือบทั้งหลัง ณ หมู...

FIU 2015

คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
135/8 หมู่ 3 บ้านโสร่ง ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
โทรศัพท์ : 073 - 420-417 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | หน้าเฟสบุคคณะ : ISLAMIC.Page