วันพุธ, 30 กันยายน 2563
โครงการเยี่ยมน้องใหม่ ณ สถาบันภาษานานาชาติ วันที่ 3 สิงหาคม 2558 จัดโดยสา่ขาวิชาอุศูลุดดีน...

โครงการกีฬาสัมพันธ์

วันจันทร์, 26 พฤศจิกายน 2555 00:00
โครงการกีฬาสัมพันธ์ คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ วันที่ 10 กันยายน 2558...
โครงการพบปะอาจารย์ที่ปรึกษาคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ จัดโดยคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ วันที่ 22 สิงหาคม 2558...

FIU 2015

คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
135/8 หมู่ 3 บ้านโสร่ง ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
โทรศัพท์ : 073 - 420-417 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | หน้าเฟสบุคคณะ : ISLAMIC.Page