วันพุธ, 07 ธันวาคม 2565

FIU 2015

FIU 2015 คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
lnw account address 135/8 หมู่ 3 บ้านโสร่ง ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
Phone โทรศัพท์ : 073-420-417
MFC795CW แฟกซ์ : 073-418-615-6
email อีเมล์ :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
facebook 300x300 หน้าเฟสบุคคณะ : ISLAMIC.Page

 

FIU 2015

คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
135/8 หมู่ 3 บ้านโสร่ง ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
โทรศัพท์ : 073 - 420-417 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | หน้าเฟสบุคคณะ : ISLAMIC.Page