วันพฤหัสบดี, 18 สิงหาคม 2565
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
งานสารนิพนธ์นักศึกษา เขียนโดย Islamic 6249
ติดต่อเรา เขียนโดย Islamic 12243
ทำเนียบคณะผู้บริหารคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ เขียนโดย Islamic 2977
ประวัติความเป็นมา เขียนโดย Islamic 2167
ฝ่ายวิชาการ เขียนโดย Islamic 226

ตารางเวลาละหมาด

 

FIU 2015

คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
135/8 หมู่ 3 บ้านโสร่ง ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
โทรศัพท์ : 073 - 420-417 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | หน้าเฟสบุคคณะ : ISLAMIC.Page