วันอังคาร, 11 สิงหาคม 2563
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
งานสารนิพนธ์นักศึกษา เขียนโดย Islamic 5392
ติดต่อเรา เขียนโดย Islamic 10438
ทำเนียบคณะผู้บริหารคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ เขียนโดย Islamic 2159
ประวัติความเป็นมา เขียนโดย Islamic 1742
ฝ่ายวิชาการ เขียนโดย Islamic 167

ตารางเวลาละหมาด

FIU 2015

คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
135/8 หมู่ 3 บ้านโสร่ง ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
โทรศัพท์ : 073 - 420-417 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | หน้าเฟสบุคคณะ : ISLAMIC.Page