ยินดีต้อนรับสู่คณะอิสลามศึกษาเเละนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

 

 

 
 

หลักสูตรอิสลามศึกษาสู่สังคมคุณภาพ

จัดการศึกษาอิสลามบนพื้นฐานแห่งอัลกุรอานและสุนนะฮฺ บูรณาการกับภูมิปัญญาสากลเพื่อสังคมคุณภาพ

 
 

หลักสูตรทันสมัยสอดคล้องการดำเนินชีวิต

มุ่งมั่นให้บริการวิทยาการอิสลามที่ถูกต้อง อย่างเป็นระบบ ทันสมัย และบูรณาการ เพื่อเป็นประตูสู่การศึกษาวิชาความรู้ทุกแขนงและเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต

 
 

อิสลามศึกษาเเละวิชาการอิสลาม

เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการอิสลาม มุ่งพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย การสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม บนพื้นฐานแห่งอัลกุรอานและสุนนะฮฺ

 

บัณฑิตร็อบบานีย์

ผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ เปี่ยมด้วยการศรัทธา และบริบูรณ์ด้วยคุณธรรม สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมได้

ข้อมูลสถิติ

คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ เป็นคณะแรกของมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา เดิมมีชื่อว่า คณะอิสลามศึกษา ได้ก่อตั้งขึ้น ในปี พ.ศ. 2541 ซึ่งเป็นปีสถาปนามหาวิทยาลัย ณ บ้านปารามีแต ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ต่อมาเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2547 ได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ ณ บ้านโสร่ง ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ณ อาคารชีคกอเซ็ม 2 และได้เปลี่ยนชื่อคณะมาเป็น คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ ในปีการศึกษา 2555

 

อาจารย์

นักศึกษา

หลักสูตร

ประเทศ

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

110

110

  สายตรงคณบดีคณะอิสลามศึกษาเเละนิติศาสตร์

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆอซาลี เบ็ญหมัด

ส่งข้อความ

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากคณะอิสลามศึกษาเเละนิติศาสตร์

อัพเดทข่าวสาร เพียงพิมพ์อีเมล์ลงในช่องด้านล่างและกดลงทะเบียน

Mobile Menu