เชิญทุกท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและการวิจัยระดับนานาชาติ  ITRexC 3rd (ออนไลน์)

เชิญทุกท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและการวิจัยระดับนานาชาติ ITRexC 3rd (ออนไลน์)

3rd ITREXC 2021
International Innovation, Technology & Research Exhibition and Conference (Online)

THEME: PIONEERING ADOPTABLE AND IMPACTABLE INNOVATION & RESEARCH

Organised by:
〖 Faculty of Science & Information Technology, KUIS 〗
〖 Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi (RIMC), KUIS 〗
〖 KUISCELL Sdn. Bhd. 〗
〖 Pejabat Pendidikan Daerah Hulu Langat, Selangor 〗

In Collaboration with:
〖 Faculty of Science and Technology, Fatoni University 〗

คลิกดูรายละเอียด

Date

11 ตุลาคม 2564

Tags

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mobile Menu