คณะอิสลามศึกษาเเละนิติศาตร์ ขอเเสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆอซาลี เบ็ญหมัด เเละผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อามีน เจ๊ะเล๊าะ

คณะอิสลามศึกษาเเละนิติศาตร์ ขอเเสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆอซาลี เบ็ญหมัด เเละผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อามีน เจ๊ะเล๊าะ

คณะอิสลามศึกษาเเละนิติศาสตร์ ขอเเสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆอซาลี เบ็ญหมัด เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชา ศาสนาเเละเทววิทยา อนุสาขาวิชาอิสลามศึกษา เเละ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อามีน เจ๊ะเล๊าะ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชา ศาสนาเเละเทววิทยา อนุสาขาวิชาอิสลามศึกษา

Date

06 กันยายน 2564

Tags

ข่าวเเละกิจกรรมคณะ

Mobile Menu