รับสมัครนักวิจัยหน้าใหม่เข้าร่วมพัฒนาโจทย์วิจัย

รับสมัครนักวิจัยหน้าใหม่เข้าร่วมพัฒนาโจทย์วิจัย

เชิญนักวิจัยหน้าใหม่ที่มีคุณสมบัติดังนี้
1.ไม่เคยได้รับทุนวิจัยมาก่อน
2.ไม่เคยร่วมทีมวิจัยมาก่อน

เข้าร่วมพัฒนาโจทย์วิจัย FF ปี 2566
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2564

กดสมัคร

 

Date

14 ตุลาคม 2564

Tags

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mobile Menu