ขอเเสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา

ขอเเสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ขอแสดงความยินดี แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี
เนื่องในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าฯ จากเจ้าชายคอลิด อัลฟัยศอล องค์ประธานรางวัลกษัตริย์ฟัยศอล ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ที่นครริยาด ประเทศซาอุดิอาระเบีย
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "คณะกรรมการเสนอชื่อและคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสม รับรางวัลกษัตริย์ฟัยศอล สาขาบริการอิสลาม ประจำปี 2022"

Date

24 ตุลาคม 2564

Tags

ข่าวเเละกิจกรรมมหาวิทยาลัย

Mobile Menu