เชิญร่วมรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาสาขาวิชาอิสลามศึกษา

เชิญร่วมรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาสาขาวิชาอิสลามศึกษา

เชิญร่วมรับฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นักศึกษาสาขาวิชาอิสลามศึกษา  ในหัวข้อ ศึกษาวิเคราะห์หะดีษมัรดูดที่เเพร่หลายในสังคม 3 จังหวัดชายเเดนภาคใต้ ในวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00-16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

Date

29 พฤศจิกายน 2564

Tags

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mobile Menu