ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ซาการียา หะมะ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี (มฟน.)

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ซาการียา หะมะ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี (มฟน.)

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ซาการียา หะมะ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี (มฟน.) และคณะฯ ที่ได้รับรางวัล "Best Paper Award 2021" จาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำหรับผลงานวิจัย เรื่อง "การศึกษาเปรียบเทียบกฏหมายตลาดทุนอิสลามในประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และสหราชอาณาจักร" ในงานสัมมนา SEC Capital Market Regional Seminar, 2021

Date

13 ธันวาคม 2564

Tags

ข่าวเเละกิจกรรมมหาวิทยาลัย

Mobile Menu