ขอเเสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาวิชานิติศาสตร์ ที่สอบผ่านใบอนุญาตว่าความ ภาคทฤษฎี รุ่นที่ 56

ขอเเสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาวิชานิติศาสตร์ ที่สอบผ่านใบอนุญาตว่าความ ภาคทฤษฎี รุ่นที่ 56

ขอเเสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาวิชานิติศาสตร์ ที่สอบผ่านใบอนุญาตว่าความ ภาคทฤษฎี รุ่นที่ 56

Date

16 ธันวาคม 2564

Tags

ข่าวเเละกิจกรรมคณะ

Mobile Menu