ขอเชิญนักศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา หัวข้อ

ขอเชิญนักศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา หัวข้อ "ทักษะการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม

ขอเชิญนักศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา หัวข้อ "ทักษะการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม" วันอังคารที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.30 น.-12.00 น. จัดโดยสำนักพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ร่วมกับคณะ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

Date

30 ธันวาคม 2564

Tags

ข่าวเเละกิจกรรมคณะ

Mobile Menu