ขอเชิญนักศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ในหัวข้อ ทักษะการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 10.30-12.00 น. จัดโดย สำนักพัฒนาศักยภาพนักศึกษาร่วมกับคณะอิสลามศึกษาเเละนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

Date

02 มกราคม 2565

Tags

ข่าวเเละกิจกรรมคณะ

Mobile Menu