ขอเรียนเชิญคณาจารย์เเละนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมโครงการพัฒนาเเละส่งเสริมทักษะการเรียนในศตวรรษ 21 ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ขอเรียนเชิญคณาจารย์เเละนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมโครงการพัฒนาเเละส่งเสริมทักษะการเรียนในศตวรรษ 21 ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ขอเรียนเชิญคณาจารย์เเละนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมโครงการพัฒนาเเละส่งเสริมทักษะการเรียนในศตวรรษ 21 ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องสอบวิทยานิพนธ์ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ผ่านโปรเเกรม Zoom

Date

15 กุมภาพันธ์ 2565

Tags

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mobile Menu