ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์กูปัทมา กาลีกาตะโป อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี รับรางวัลจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์กูปัทมา กาลีกาตะโป อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี รับรางวัลจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์กูปัทมา กาลีกาตะโป อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี รับรางวัลจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยอาจารย์กูปัทมา กาลีกาตะโป ได้รับรางวัล ”สตรีดีเด่น” ด้านกระบวนการยุติธรรม ประจำปี 2565 จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2565

Date

09 มีนาคม 2565

Tags

ข่าวเเละกิจกรรมคณะ

Mobile Menu