นักวิจัยดีเด่นประจำคณะอิสลามศึกษาเเละนิติศาสตร์

นักวิจัยดีเด่นประจำคณะอิสลามศึกษาเเละนิติศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เเวยูโชะ สิเดะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุศูลุดดีน คณะอิสลามศึกษาเเละนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้ร้บคัดเลือกให้เป็นนักวิจัยดีเด่นประจำคณะอิสลามศึกษาเเละนิติศาสตร์

Date

12 ตุลาคม 2564

Tags

ข่าวเเละกิจกรรมคณะ

Mobile Menu