การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัล

การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัล"อัลฟาละห์" ครั้งที่ 8 ในโครงการ"นักศึกษาประพฤติดี เรียนดี มีคุณธรรม เครือข่ายอิสลามศึกษา" ปีการศึกษา 2562

นางสาวมุษลา สาเร๊ะ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุศูลุดดีน ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และนายฮามิด เเมฮะ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุศูลุดดีน ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลชมเชย"อัลฟาละห์" ครั้งที่ 8 ในโครงการ"นักศึกษาประพฤติดี เรียนดี มีคุณธรรม เครือข่ายอิสลามศึกษา" ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563ณ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 
 

Date

19 กันยายน 2564

Tags

ข่าวเเละกิจกรรมคณะ

Mobile Menu